Сделки с недвижими имоти

Пакетни услуги при сделки с имоти. За хора, които търсят сигурност през целия процес на покупката на недвижим имот

Услуга

Пакет купувач
икономичен

Пакет купувач
стандарт

Пакет купувач
премиум

Пакет продавач

Първоначален преглед и писмено становище по представените от собственика документи за собственост на имота

Проверка за вещни тежести: проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността до първия документ за собственост, независимо от години)*;

Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи, както и съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.)

Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота и наличието на проблемни моменти при предходни прехвърляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик (несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.)

Персонален акаунт в онлайн платформа, където може в реално време да следите и да участвате в процеса

Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи по бъдещия договор за покупко-продажба на имот.

Координация и тясно сътрудничество с банката кредитор, при наличие на такава

Преглед, корекция или изготвяне на проект на предварителен договор, както и участие на наш адвокат при сключването на договора

Преглед, корекция или изготвяне на проект на нотариален акт. Предоставяне на актуално удостоверение за тежести от имотен регистър на Агенция по вписванията с дата на изготвяне деня преди сделката.

Организиране на сделката при нотариус

Набяване на изискуемите за сделката документи /ценови лист може да разгледате в прикачените документи надолу/

Придружаване и участие при изповядване на сделката при нотариус, изготвяне на споразумителен протокол по повод на текущите разходи до предаване на владението.

Попълване на декларации и съдействие при предаване на владението. Извършване на справка за тежести по електронен път преди подписване на нотариалния акт.

Получаване и проверка за грешки на вписания нотариален акт. Също така съхранение или предаване на клиента.

Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ

 

89 лв

289 лв

1%

от цената на имота, но не по малко от 999 лв.

289 лв

без такси за вадене документи

* За закупуването и продажбата на парцели се изготвя индивидуална оферта съгласно броя собственици, броя недвижими имоти, както и статута им.

Пакет купувач икономичен

Какво включва?

Този пакет включва първоначален преглед по представените документи за собственост на имота, както и проверка на историята на имота, която показва всички предходни прехвърляния до първия документ за собственост. Освен това, ще подготвим становище относно необходимите за извършване на сделката документи, както и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите допълнително информация в случай, че открием потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

За кой е подходящ?

Този пакет е подходящ за хора, които по-скоро се колебаят относно покупката или имат професионален опит при прехвърляне на недвижим имот и използват посредник, на който имат доверие. В тези случаи би било полезно да разполагат със становище от професионален адвокат, специализиран в областта на сделките с недвижими имоти.

Пакет купувач стандарт

Какво включва?

Този пакет включва първоначален преглед по представените документи за собственост на имота, както и проверка на историята на имота, която показва всички предходни прехвърляния до първия документ за собственост. Пакет Стандарт ще ви допълнително инфорамция относно необходимите за извършване на сделката документи и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите и консултация за потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

Също така ние ще прегледаме, коригираме или изготвим проект на предварителния договор за сделката, както и ще осигурим участието на наш адвокат при сключването на договора.

За кой е подходящ?

За хора, които търсят сигурност при сключването на предварителния договор (най-рисковият момент от сделката) и използват ипотечен кредит. Присъствието на наш адвокат ще гарантира сключването на договора по предварително зададените условия, като минимизира всякакъв риск от включването на допълнителни клаузи в ущърб на клиента. Също така ще извърши проверка на автентичността на представените оригинали от документи. Ще бъде с вас при разплащането на задатъка/капарото, както и в случай на неизпълнение на поетите с предварителния договор задължения, ще поеме защитата ви.

Пакет купувач премиум

Какво включва?

Този пакет включва преглед по представените документи за собственост на имота, проверка на историята на имота и допълнително инфорамция относно необходимите за извършване на сделката документи, както и подробности за съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) Ще получите и консултация за потенциални проблеми и правен съвет как да се справите при възникнали нередности, напр. несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.

При желание от Ваша страна ще участваме при воденето на преговори между Вас и продавача, като ще обсъдим и всички съществени клаузи по отношение на предварителния договор. При наличието на банка кредитор ще сътрудничим за изглажаднето на всички . След успешното приключване на преговорите ще изготвим проект на предварителния договор за сделката и ще осигурим участието на наш адвокат при сключването на договора.

На следващия етап ще организираме сделката при нотариуса и след като подготвим проекта на нотариален акт, ще ви придружим при изповядване на сделката. Ще изготвим споразумителен протокол текущите разходи до предаване на владението и ще Ви съдействаме при предаване на владението. Ще получите проверен за грешки вписан нотариален акт, като има възможност да съхраним документа и да Ви го предадем на по-късен етап. Ще подготвим декларация по чл. 14 от ЗМДТ за да може да извърщите задължителното деклариране за придобиване на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“.

За кой е подходящ?

За хора, които търсят сигурност през целия процес на покупката на недвижим имот, от проверката на документи и консултацията за възможни нередности до подготовката на необходимата документация (проекти на редварителен договор и нотариален акт) и финализирането на сделката при нотариуса. Този пакет ще бъде полезен независимо дали използвате посредник или не. Пакет Премиум осигурява пълното съдействие на наш адвокат, специалист в областта на сделките с недвижими имоти, по каквито и да е проблемни точки и въпроси. Присъствието и подкрепата на адвокат през всички етапи по сделката ще гарантира придобиването на имота без усложнения и пълната защита на Вашите интереси.

Адвокатът ще бъде с вас при заплащането на продажната цена, както и в случай на неизпълнение на поетите с предварителния договор задължения, ще поеме защитата ви. За Ваше пълно уверение и сигурност, ще извади официален документ от Агенция по вписванията (удостоверение за вещни тежести) преди предварителния договор и преди нотариалното изповядване, като гаранция за липса на тежести. Ще ви осигури безпроблемно предаване на владението съгласно клаузите на нотариалния акт. Ще вземе и съхранява нотариалния акт за Ваше улеснение, както и ще съдейства при задължителното деклариране на имота (ако имотът не се декларира в срок от 2 месеца има глоба).

Пакет купувач премиум

Какво включва?

Този пакет включва преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи, както и съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.) При желание от Ваша страна може да участваме като посредник при воденето на преговори с купувача по всички съществени клаузи по бъдещия предварителен договор. Ще набавим изискуемите за сделката документи като Вие може да изберете дали начина и срока за набавяне /ценови лист с таксите може да разгледате в прикачените документи надолу/.

Пакет продавач включва преглед, корекция или изготвяне на проект на предварителен договор и участието на наш адвокат, който да следи за Вашите интереси при сключването на договора. Също така е включен преглед, корекция или изготвяне на проект на нотариален акт.

Освен организиране на сделката при нотариус ще осгигурим присъствието на наш адвокат при изповядване на сделката при нотариус. Ще получите и споразумителен протокол по повод на текущите разходи до предаване на владението.

За кой е подходящ?

За хора, които ценят времето си и търсят пълна сигурност при продажбата на имота си. Този пакет включва консултация с адвокат, специалист в областта на сделките с недвижими имоти, който ще ви информира за необходимите документи за безпроблемната продажба на имота ви. Освен това, ще получите информация кои са собсвениците и чие присъствие на сделката трябва да подсигурите. Ще ви спести досадното чакане по държавни институции и администрации (за издаване на кадастрална схема се ходи два пъти до Агенция по геодезия, картография и кадастър в работно време, като средно се чака около 4 часа).

Добре е този процес да започне преди да сте намерили потенциален купувач, за да може да предоставите всички изискуеми от закона документи още на предварителния договор или да отидете директно на нотариално изповядване като получите продажната цена максимално бързо и си спестите допълнително време и чакане (при предварително набавяне на необходимите документи няма да се налага пускането на бързи поръчки, които са значително по-скъпи и ще има достатъчно време за реакция ако в данъчната оценка липсва собственик и трябва да се предекларира).