Българско гражданство. Пребиваване в България. Визи

Предлагаме правна консултация и пълно съдействие в процедурите за придобиване или освобождаване от българско гражданство, както и при издаване на разрешение или виза за пребиваване на чуждестранни граждани.

Нашите услуги включват:

 • Правна консултация относно възможностите за придобиване на българско гражданство по натурализация.
 • Съдействие при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 • Правна консултация относно възможностите за освобождаване от българско гражданство;
 • Съдействие при освобождаване от българско гражданство;
 • Правна консултация относно възможностите за възстановяване на българско гражданство;
 • Съдействие при възстановяване на българско гражданство;
 • Правна консултация относно издаването на виза за дългосрочно пребиваване (Виза „D”);
 • Съдействие при издаване на дългосрочно пребиваване (Виза „D”);
 • Правна консултация относно възможностите за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци в Република България (до 1 година);
 • Съдействие при издаване на разрешение за продължително пребиваване;
 • Правна консултация относно възможностите за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденци в Република България (до 5 години с възможност за подновяване);
 • Съдействие при издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • Правна консултация относно възможностите за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България (с разрешен неопределен срок);

 

Процедурите в България са дълги и имат различни особености, поради което Ви съветваме да ползвате специализирана юридическа помощ.