Европроекти

Подготовка и управление на проекти с европейско финансиране

Ние подготвяме и управляваме проекти с безвъзмездно финансиране.

След индивидуална консултация, съобразена с нуждите на Вашата компания, предоставяме следните услуги:

  • становище за подходящите за Вашия бизнес европейски и национални програми за безвъзмездно финансиране;
  • консултация относно за изискванията и процедурата при кандидатстване;
  • подготовка и подаване на проектното предложение за кандидатстване.

При одобрение на проекта и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, ние извършваме управление на проекта, което включва:

  • подготовка и провеждане на всички процедури за избор на изпълнител;
  • юридическа и счетоводна консултация при управление на проекта;
  • комуникация с управляващия орган;
  • подготовка и подаване на междинни и окончателни отчети.