Бизнес в България

Екипът ни осъществява пълно правно и счетоводно обслужване на чуждестранни компании и физически лица, осъществяващи търговска дейност в България:

 • Правна консултация при стартиране на бизнеса – нормативни изисквания към дейността, данъчно и осигурително облагане, защита на личните данни и т.н.;
 • Регистрация на дружество, собственост на чуждестранна компания или чуждестранно физическо лице;
 • Виртуален офис;
 • Представителство от адвокат пред банкови, административни и правораздавателни институции;
 • Текущо абонаментно правно обслужване;
 • Текущо счетоводно обслужване;

Екипът ни следи за новостите в нормативната уредба и информира текущо чуждестранните си клиенти за промените, които засягат тяхната дейност.

Екипът ни осъществява пълно правно и счетоводно обслужване на чуждестранни компании и физически лица, осъществяващи търговска дейност в България:

 • Правна консултация при стартиране на бизнеса – нормативни изисквания към дейността, данъчно и осигурително облагане, защита на личните данни и т.н.;
 • Регистрация на дружество, собственост на чуждестранна компания или чуждестранно физическо лице;
 • Виртуален офис;
 • Представителство от адвокат пред банкови, административни и правораздавателни институции;
 • Текущо абонаментно правно обслужване;
 • Текущо счетоводно обслужване;

Екипът ни следи за новостите в нормативната уредба и информира текущо чуждестранните си клиенти за промените, които засягат тяхната дейност.