Индивидуален подход и решения, които да осигурят търсения краен резултат

„Василева и Михайлов“ е консултантско дружество, създадено през 2015 г.

Екипът ни се състои от адвокати, юристи и счетоводители с дългогодишен професионален опит.

Основните ни сфери на дейност са в областта на:

  • сделки с недвижими имоти, включително правно обслужване на агенции за недвижими имоти и строители;
  • подготовка и управление на проекти с европейско финансиране;
  • корпоративно правно обслужване;
  • процесуално представителство по граждански и наказателни дела;
  • специализирана консултантска дейност за клиенти, упражняващи свободни професии („фрийлансъри“);
  • събиране на вземания;
  • обслужване на чуждестранни клиенти, стартиращи бизнес България;

Ние вярваме, че клиентите трябва да получат индивидуален подход и решения, които да осигурят търсения краен резултат, както и да имат възможността да направят информиран избор.

Ние вярваме, че експертното консултантско и правно обслужване трябва да бъде достъпно.

Запознайте се с експертите

Нашият екип

Вяра Василева

Вяра Василева

Адвокат

Васил Димитров

Васил Михайлов

Управляващ съдружник

Иван Иванов

Иван Иванов

Адвокат

Донка Георгиева

Донка Георгиева

Счетоводител

Пламен Киров

Пламен Киров

Адвокат

Теодора Колева

Теодора Колева

Aдвокатски сътрудник