Индивидуален подход и решения, които да осигурят търсения краен резултат

„Василева и Михайлов“ е консултантско дружество, създадено през 2015 г.

Екипът ни се състои от адвокати, юристи и счетоводители с дългогодишен професионален опит.

Основните ни сфери на дейност са в областта на:

  • сделки с недвижими имоти, включително правно обслужване на агенции за недвижими имоти и строители;
  • подготовка и управление на проекти с европейско финансиране;
  • корпоративно правно обслужване;
  • процесуално представителство по граждански и наказателни дела;
  • специализирана консултантска дейност за клиенти, упражняващи свободни професии („фрийлансъри“);
  • събиране на вземания;
  • обслужване на чуждестранни клиенти, стартиращи бизнес България;

Ние вярваме, че клиентите трябва да получат индивидуален подход и решения, които да осигурят търсения краен резултат, както и да имат възможността да направят информиран избор.

Ние вярваме, че експертното консултантско и правно обслужване трябва да бъде достъпно.

Запознайте се с експертите

Нашият екип